Logisk set skulle min ene fod aldrig kunne indhente
den anden, men det sker allerede efter ét skridt.
Logically my foot should never catch up with my other foot, but it already happens after one step, bronze, wood