Flytning og opbevaring, ca. 60 værker fordelt på 16 forarbejdede paller
Removals and storage, app. 60 items placed on 16 'treated' pallets
Detaljer:
/Details: