Det er reglen, der bekræfter undtagelsen
It is the rule that confirms the exception